Pronađite problem koji odgovara problemu na Vašim kolicima

Podrhtavanje ili vibriranje konstrukcije

Kočnica ne radi ispravno

Sjenilo sportskog dijela pada prema naprijed/natrag

Zveckanje stražnjih kotača
Sjenilo sportskog dijela zapinje o konstrukciju
Oštećenje kotača
Problem s osovinama stražnjih kotača
Problem s podrhtavanjem prednjih kotača
Vijak ili matica su olabavljeni ili su ispali

I dalje nije riješen problem?