Popis tehnologija korištenih u pojedinim modelima određuje se na temelju trenutne proizvodnje.