Oštećenje kotača

a1854b4851b44226806e8a2ca80678c2

Kotači i naplatci su izrađeni od plastike. Utjecaj velikih sila, na primjer nailaženje na veće poprečne prepreke, pretjerani teret tijekom vožnje kolica ili previsoki tlak zraka u kotaču, može dovesti do oštećenja kotača i naplatka koji sprečava njegovu daljnju uporabu. Mehanička oštećenja nisu pokrivena jamstvom.

Preporučene radnje:

  • Naručite novi kotač koji odgovara Vašem modelu.