Problem s osovinama stražnjih kotača

a8c78eac273e4007bd4340d8f92d4202

Osovine kotača Bebetto imaju dva različita kraja – ravniji i oštriji. Oštri vrh treba postaviti unutar konstrukcije, a ravni kraj treba postaviti u kotač kotač.

Preporučene radnje:

  • Provjerite jeste li namjestili osovine na odgovarajuću stranu – osovine trebaju biti namještene kao što je prikazano na grafici.