Vijak ili matica su olabavljeni ili su ispali

easdfsdfsffersdfsdfdgsdggsdg67br56d9

Tokom korištenja uslijed vožnje neravnim terenom ili uslijed vibracija postoji mogućnost da određeni vijak bude olabavljen. Redovitim pregledom kolica potrebno je spriječiti da se vijci u potpunosti olabave i/ili ispadnu. Dužnost roditelja/korisnika dječjih kolica je periodički provjeravati dječja kolica da li su svi elementi na mjestu i pravilno fiksirani, kako bi se spriječili eventualni kvarovi i kako bi se osigurala sigurna vožnja za bebu.

Preporučene radnje:

  • Ukoliko primjetite da je neki vijak tokom korištenja otpustio, potrebno ga je pritegnuti kako bi se spriječilo njegovo ispadanje.
  • U slučaju da su vijak ili matica ispali, potrebno je zamijeniti ih identičnim dijelovima (savjetovati se sa servisom)

Važno! Posebice važno je obratiti pažnju na vijke na dijelovima dječjih kolica označenim na slici.